Rodzaje wykonywanych badań:

 

Badanie anatomopatologiczne

Sekcja diagnostyczna z określeniem zmian anatomopatologicznych
Pobranie wycinków narządów wewnętrznych do dalszych badań
Zabezpieczenie wycinków narządów do badań histopatologicznych

Badanie bakteriologiczne

Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella
Badanie bakteriologiczne w kierunku Enterobacteriaceae
Badanie w kierunku Enterococcus sp, Staphylococcus sp, Streptococcus sp,,Pseudomonas sp, Klebsiella sp, Clostridium sp.
Badanie w kierunku drobnoustrojów z rodziny Pasteurellaceae

Identyfikacja biochemiczna drobnoustrojów

 

Badanie serologiczne

Testy ELISA

Obecność przeciwciał przeciwko zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza (IBD) - wyznaczenie terminu szczepienia
Obecność przeciwciał przeciwko reowirusowi ptasiemu (REO)
Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu (NDV)
Obecność przeciwciał przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli (IBV)
Obecność przeciwciał przeciwko pneumowirusowi ptasiemu (APV)
Obecność przeciwciał przeciwko zakaźnej anemii kurcząt (CAV)
Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG)
Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae (MS)
Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum / Mycoplasma synoviae (MG/MS)
Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma meleagridis (MM)
Obecność przeciwciał przeciwko Salmonella enteritidis (SE)
Obecność przeciwciał przeciwko Ornithobacterium rhinotaracheale (ORT)
Obecność przeciwciał przeciwko grypie ptaków (AI)
Obecność przeciwciał przeciwko Pasteurella multocida (PM)

Aglutynacja płytowa

Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG)
Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae (MS)
Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma meleagridis (MM)

Badania mikologiczne

Badanie mikologiczne narządów wewnętrznych
Badanie mikologiczne zeskrobin
Badanie mikologiczne wymazów
Badanie mikologiczne puchu
Badanie mikologiczne jaj
Badanie mikologiczne słomy

Badanie parazytologiczne

Określenie liczby oocyst kokcydii w 1 gramie kału
Lesion scoring
Badanie mikroskopowe zeskrobin błony śluzowej jelit ptaków z poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego
Wykrywanie obecnośći Histomonas melegridis, Trichomonas sp.
Wykrywanie obecności jaj pasożytów

Badania bakteriologiczne pasz

Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella
Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
Ogólna liczba drobnoustrojów
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących